نقش نگاره

سایت شخصی دکتر بتسابه مهدوی

نقش نگاره

سایت شخصی دکتر بتسابه مهدوی

1.      1-آموزش قالیبافی_ گلیم_ گبه_ جاجیم  - 1387 -  تهران : مشق شب  -  272

2.      2-آموزش کامل نقاشی صورت : با رعایت اصول ایمنی و بهداشت برای نقاشی صورت کودکان 1393 فنی حرفه ای - 713 تازیانه 1389 -  نقش آفرینان

4- مجموعه سوالات چهارگزینه ای قالی بافی گلیم بافی گبه بافی 
جاجیم رنگرزی و رفوگری(به انضمام مجموعه سوالات آزمون های سراسری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1391 فنی و حرفه ای
268 ص.

5-- نقاشی روی پارچه چرم باتیک 1386- علوم معروف 171 ص.

6- نقاشی و حکاکی روی چرم 1391- فنی و حرفه ای 128 ص.
7- نوشیدنی های گیاهی و طبی : قابل استفاده دانش آموزان شاخه کاردانش ـ فنی و حرفه ای... 1388 نقش آفرینان 165 ص.


8- کافی شاپ : طرز تهیه انواع دسرها 1387 -  مشق شب -  105 ص.

9- شناخت رنگ و ترکیبات آن قابل استفاده : دانش آموزان شاخه کاردانش - فنی و حرفه ای... -  1388-  نقش آ،رینان 72 ص.